Marta Antonina Buchuta  690 663 007 , Sandra Ginter 607885890

Gabinet 1 Witnica ul. Sikorskiego 17    Gabinet 2 Kostrzyn n. Odrą ul. Kutrzeby13

Socjoterapia

 

Jest to terapia grupowa, polegająca na wykorzystaniu oddziaływań natury społecznej. Skierowana jest do dzieci i młodzieży. Podczas regularnych spotkań w grupie terapeutycznej uczestnicy mają okazję pracować nad kontrolą emocji, nauką asertywności, zdobywają umiejętności interpersonalne, uczą się swobodnego przebywania między rówieśnikami, bronienia swojego zdania.

Zadaniem tych zajęć terapeutycznych jest wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. 

Grupa socjoterapeutyczna szczególnie wskazana jest dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, czy takich, które boją się nowych sytuacji, z niską samooceną, nieśmiałych, dzieci mających problemy w relacjach rówieśniczych. Zajęcia socjoterapeutyczne sprawdzają się również dla dzieci z zespołem Aspergera.

Liczebność grupy uzależniona jest od wieku uczestników i rodzaju trudności z jakimi przychodzą. W przypadku dzieci w wieku szkolnym liczebność grupy nie przekracza zazwyczaj 10 osób, w przypadku młodzieży może być tok ok 12-14 osób